Het verschil tussen Dip en Fall

Bij gebruik als zelfstandige naamwoorden , dip betekent een lager gedeelte van een weg of geologisch kenmerk, terwijl vallen betekent het verplaatsen naar een lagere positie onder invloed van de zwaartekracht.

Bij gebruik als werkwoorden , dip betekent om in een vloeistof te zakken, terwijl vallen middelen om onder invloed van de zwaartekracht naar een lagere positie te gaan.
kijk hieronder voor de andere definities van Dip en Vallen 1. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Een lager gedeelte van een weg of geologisch kenmerk.  Voorbeelden:

  'Er zit een dip in de weg voor ons.'

 2. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Neiging naar beneden; richting onder een horizontale lijn; helling; toonhoogte. 3. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  De actie van een moment onderdompelen of onderdompelen in een vloeistof.

 4. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Een tank of bak waar runderen of schapen worden ondergedompeld in chemicaliën om parasieten te doden.

 5. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Een peilstok.

 6. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Een duik, meestal een korte duik om op te frissen.

  Voorbeelden:

  'Ik ga voor het ontbijt een duik nemen.'

 7. Dip heb een zelfstandig naamwoord (informeel, gedateerd):

  Een zakkenroller.

 8. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Een saus om in te dippen.

  Voorbeelden:

  'Deze uiendip is gewoon heerlijk.'

 9. Dip heb een zelfstandig naamwoord (geologie):

  De hoek van horizontaal van een vlak geologisch oppervlak, zoals een breuklijn.

 10. Dip heb een zelfstandig naamwoord (archaïsch):

  Een gedoopte kaars.

  Voorbeelden:

  'rfquotek Marryat'

 11. Dip heb een zelfstandig naamwoord (dans):

  een beweging in veel verschillende stijlen van partnerdansen, vaak uitgevoerd aan het einde van een dans, waarbij de volgeling ver naar de zijkant leunt en wordt ondersteund door de leider

 12. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Een gymnastische oefening op de parallelle staven waarbij de artiest, rustend op zijn handen, zijn armen laat buigen en zijn lichaam laat zinken tot zijn kin op gelijke hoogte is met de staven, en dan zichzelf opricht door zijn armen te strekken.

 13. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  In de terpentijnindustrie, het stroperige exsudaat dat uit incisies in de bomen wordt gedompeld. Virgin dip is de loop van het eerste jaar, gele dip de loop van de volgende jaren.

 14. Dip heb een zelfstandig naamwoord (luchtvaart):

  Een plotselinge val gevolgd door een klim, meestal om obstakels te vermijden of als gevolg van het in een luchtgat komen.

 15. Dip heb een zelfstandig naamwoord (ontelbaar):

  De vochtige vorm van snuiftabak.

 1. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Om in een vloeistof te laten zakken.

  Voorbeelden:

  'Doop je koekje in je thee' '.'

 2. Dip heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om zich onder te dompelen; ondergedompeld worden in een vloeistof; zinken.

 3. Dip heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om iets te verminderen.

 4. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Om de lichtstraal te verlagen.

  Voorbeelden:

  'Dompel je lichten onder als je een tegenligger ontmoet.'

 5. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Om (een vlag) te laten zakken, in het bijzonder een nationale vlag, naar een gedeeltelijk gehesen positie om een ​​groet te brengen of terug te sturen. Terwijl de vlag is neergelaten, wordt gezegd dat deze 'bij de dip' is. Een vlag die op een staf wordt gedragen, kan worden gedompeld door deze naar voren te leunen in een hoek van ongeveer 45 graden.

  Voorbeelden:

  'De matroos snelde naar de vlaggenhijsinrichting om de vlag terug te dopen.' '

 6. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Voor het behandelen van runderen of schapen door onderdompeling in een chemische oplossing.

  Voorbeelden:

  'De boer gaat vandaag het vee dopen.'

 7. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Om een ​​peilstok te gebruiken om het oliepeil in een motor te controleren.

 8. Dip heb een werkwoord :

  Snuiftabak consumeren door een snuifje achter de lip of onder de tong te plaatsen, zodat de actieve chemische bestanddelen van de snuiftabak in het systeem kunnen worden opgenomen voor hun verdovende effect.

  Voorbeelden:

  'rfex in'

 9. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Om onder te dompelen voor de doop.

  Voorbeelden:

  'rfquotek Fuller'

 10. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Te nat maken, alsof door onderdompeling; te bevochtigen.

 11. Dip heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om je te verdiepen in of je grondig bezig te houden met een affaire.

 12. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Om eruit te halen, door een lepel, soeplepel of andere bak in een vloeistof te dompelen en een onderdeel te verwijderen; vaak zonder.

  Voorbeelden:

  'om water uit een boiler te dopen; water uitdompelen '

 13. Dip heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om de actie uit te voeren van het onderdompelen van een lepel, pollepel. enz. in een vloeibare of zachte substantie en het verwijderen van een onderdeel.

 14. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Om als belofte in te gaan; hypotheek.

 15. Dip heb een werkwoord (transitief):

  Uitvoeren (een buiging of buiging) door het lichaam te buigen.

 16. Dip heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om vanaf het vlak van de horizon naar beneden te hellen.

  Voorbeelden:

  'Strata of rock dip.'

 17. Dip heb een werkwoord (transitief, dans):

  Om een ​​dip-dansbeweging uit te voeren (vaak geformuleerd met de leider als onderwerpnaam en de volger als onderwerpnaam die wordt ondergedompeld)

 18. Dip heb een werkwoord :

  Het lichaam laten zakken door de knieën te buigen terwijl het lichaam rechtop blijft, zoals in beweging op het ritme van muziek.

 19. Dip heb een werkwoord (intransitief, informeel):

  Verlaten.

  Voorbeelden:

  'Hij sprong zo snel de kamer uit.'

 1. Dip heb een zelfstandig naamwoord :

  Een dwaas persoon.

 1. Dip heb een zelfstandig naamwoord (computer beelden):

 1. Dip heb een zelfstandig naamwoord (informeel):

  Een diplomaat.

 1. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Het verplaatsen naar een lagere positie onder invloed van de zwaartekracht.

 2. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Een vermindering van hoeveelheid, toonhoogte, etc.

 3. Vallen heb een zelfstandig naamwoord (voornamelijk Noord-Amerika, elders verouderd):

  De tijd van het jaar waarin de bladeren typisch van de bomen vallen; herfst; het seizoen van het jaar tussen de herfst-equinox en de winterzonnewende.

 4. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Een verlies van grootsheid of status.

  Voorbeelden:

  'de val van Rome'

 5. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Dat wat valt of cascades.

 6. Vallen heb een zelfstandig naamwoord (sport):

  Een cruciale gebeurtenis of omstandigheid. De actie van een batsman die uit is. Een defect in het ijs waardoor stenen die in een gebied worden geworpen, in een bepaalde richting drijven. Een exemplaar van een worstelaar die op de mat wordt vastgemaakt.

 7. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Een haarstukje voor vrouwen bestaande uit lange lokken op een geweven rug, voornamelijk bedoeld om haaruitval te dekken.

 8. Vallen heb een zelfstandig naamwoord (informeel, VS):

  Beschuldiging of straf voor een mislukking of wandaad.

  Voorbeelden:

  'Hij heeft zijn rivaal opgezet om de val op te vangen.'

 9. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Het deel van het touw van een takel waarop de kracht wordt uitgeoefend bij het hijsen (usu. Meervoud).

  Voorbeelden:

  'Heb de goedheid om de val van de bezaanvallen te beveiligen.'

 10. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Zie watervallen

 11. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Een oude Schotse maateenheid gelijk aan zes ellen.

 12. Vallen heb een zelfstandig naamwoord :

  Een kort, flexibel stuk leer dat deel uitmaakt van een bullwhip, geplaatst tussen de string en de cracker.

 1. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om naar beneden te worden verplaatst. Om naar een lagere positie te gaan onder invloed van de zwaartekracht. Om naar beneden te komen, te vallen of te dalen. Opzettelijk op de grond komen, neerknielen. Om op de grond te worden gebracht.

  Voorbeelden:

  'Gegooid van een klif, viel de steen 30 meter voordat hij de grond raakte.'

  'De regen viel bij zonsopgang.'

  'Hij viel op de grond en smeekte om genade.'

 2. Vallen heb een werkwoord (transitief):

  Om naar beneden te gaan. Om te laten vallen; laten vallen. Zinken; te deprimeren. Om te vallen; bezuinigen.

  Voorbeelden:

  'de stem vallen'

  'een boom laten vallen'

 3. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om te gebeuren, om negatief te veranderen. Worden. Voorkomen (op een bepaalde dag van de week, datum of iets dergelijks); . Instorten; omvergeworpen of verslagen te worden. Om te sterven, vooral in de strijd of door ziekte. Om lager te worden (in aantal, toonhoogte, etc.). Worden; getroffen te worden door of getroffen te worden door een calamiteit; om te veranderen in de staat die wordt beschreven door de volgende woorden; letterlijk of figuurlijk ter aarde werpen.

  Voorbeelden:

  'Ze is ziek geworden. & Emsp; nowrap De kinderen vielen in slaap achter in de auto. & emsp; nowrap Wanneer werd je voor het eerst verliefd? '

  'Thanksgiving valt altijd op een donderdag. & Emsp; nowrap Vorig jaar viel Commencement op 3 juni. '

  'Rome viel in 410 na Christus in handen van de Goten.'

  'Dit is een monument voor allen die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld.'

  'De opiniepeilingen van de kandidaat daalden abrupt na het bankschandaal.'

  'Onze senator is door het bankschandaal in opspraak geraakt.'

 4. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Te worden toegewezen aan; om door toeval, lot of erfenis te komen.

  Voorbeelden:

  'En dus is het aan mij om deze belangrijke beslissing te nemen. & Emsp; nowrap Het landgoed viel op zijn broer; het koninkrijk viel in handen van zijn rivalen. '

 5. Vallen heb een werkwoord (transitief, verouderd):

  Verminderen; verminderen of verlagen.

 6. Vallen heb een werkwoord (transitief, verouderd):

  Om voort te brengen.

  Voorbeelden:

  'lammeren vallen'

  'rfquotek Shakespeare'

 7. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk, verouderd):

  Om uit te komen in het leven; voortgebracht worden; zei over de jongen van bepaalde dieren.

  Voorbeelden:

  'rfquotek Shakespeare'

 8. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om af te dalen in karakter of reputatie; gedegradeerd worden; verzinken in ondeugd, dwaling of zonde.

 9. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om verstrikt of verstrikt te raken; slechter af zijn dan voorheen.

  Voorbeelden:

  'om een ​​fout te maken; & emsp; in moeilijkheden komen '

 10. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om een ​​blik van schaamte of teleurstelling aan te nemen; neerslachtig worden of lijken; zei van het gezicht.

 11. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Gebeuren; te geschieden; aan toeval of licht (op).

 12. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om te beginnen met haast, ijver of heftigheid; te haasten of te haasten.

  Voorbeelden:

  'Na ruzie vielen ze op slag.'

 13. Vallen heb een werkwoord (onovergankelijk):

  Om te laten vallen of onzorgvuldig te worden uitgesproken.

  Voorbeelden:

  'Een onbewaakte uitdrukking viel van zijn lippen.'

Vergelijk woorden:

Zoek het verschil

Vergelijk met synoniemen en verwante woorden:

 • afdaling versus val
 • vallen versus vallen
 • stijgen versus dalen
 • vallen versus stijgen
 • daling versus daling
 • dip vs vallen
 • vallen versus vallen
 • vallen versus dalen
 • vallen versus reductie
 • vallen versus toenemen
 • vallen versus stijgen
 • herfst versus herfst
 • vallen versus oogst
 • achterkant versus val
 • ondergang versus val
 • stijgen versus dalen
 • vallen versus stijgen
 • vallen versus rap
 • vallen versus vallen
 • vallen versus dalen
 • vallen versus duiken
 • vallen versus vallen
 • bezuinigen versus vallen
 • vallen vs viel
 • vallen versus neerhalen
 • vallen versus omvallen
 • vallen versus neerhalen
 • vallen versus opstaan
 • vallen versus ophalen
 • vallen versus opstaan
 • wees tegen de herfst
 • sterven versus vallen
 • dip vs vallen
 • vallen versus vallen
 • vallen versus stijgen
 • worden versus vallen
 • vallen vs krijgen
 • naar beneden komen versus vallen
 • dalen versus vallen
 • vallen versus vallen
 • stijgen versus dalen
 • vallen versus omhoog gaan
 • vallen versus stijgen
 • verslaan versus vallen
 • nederlaag versus val
 • vallen versus omverwerpen
 • vallen vs slaan
 • vallen versus overwinnen

Interessante Artikelen

Het verschil tussen Badger en Cete

Das is elk zoogdier van drie onderfamilies, die tot de familie mustelidae behoren: melinae (euraziatische dassen), mellivorinae (ratel of honingsdas) en (amerikaanse das), terwijl cete een walvisachtige is.

Het verschil tussen afdeling en specialiteit

Afdeling is een onderdeel, gedeelte of onderverdeling, terwijl specialiteit datgene is waarin men gespecialiseerd is.

Hunter Paige (TikTok Star) Wiki, Bio, Leeftijd, Hoogte, Gewicht, Vriendje, Netto waarde, Familie, Feiten

Hunter Paige is een Amerikaanse socialmediasensatie. Ze plaatst comedy-, lipsynchronisatie-, beautytransitie- en dansvideo's op hun gezamenlijke TikTok-account. Ook op Instagram is ze populair. Haar Instagram-gebruikersnaam is, hunterpaige. Stem af op bio en ontdek meer over Hunter Paige's Wiki, Bio, Leeftijd, Lengte, Gewicht, Vriendje, Lichaamsmetingen, Nettowaarde, Familie, Carrière en ...

Het verschil tussen waardigheid en trots

Waardigheid is de staat van waardigheid of waardigheid: verheffing van geest of karakter, terwijl trots de kwaliteit of staat van trots is.

Het verschil tussen stationwagen en stationberline

Stationwagen is stationwagen, terwijl stationwagen een stationwagen is.

Salice Rose (Instagram Star) Wiki, Bio, Leeftijd, Hoogte, Gewicht, Affaire, Netto waarde, Dating, Carrière, Feiten

Salice Rose is een gerenommeerd Amerikaans model en ster op sociale media. Ze kreeg veel populariteit met haar Instagram-berichten en heeft vandaag meer dan 11 miljoen toegewijde fans op de site voor het delen van foto's en video's. Naast haar bekendheid op sociale media is Salice Rose populair als model. Ze heeft model gestaan ​​voor verschillende bedrijven. Stem af op bio en ontdek…

Het verschil tussen Lattice en Mesh

Lattice is een vlak paneel dat is opgebouwd uit ver uit elkaar geplaatste gekruiste dunne stroken hout of ander materiaal, gewoonlijk gebruikt als trellis voor de tuin, terwijl gaas een structuur is die is gemaakt van verbonden strengen van metaal, vezels of ander flexibel / ductiel materiaal, met gelijkmatig verdeelde openingen tussen hen.

Jillian Mele (Journalist) Wikipedia, Bio, Leeftijd, Hoogte, Gewicht, Vriendje, Netto waarde, Carrière, Feiten

Jillian Mele is een bekende Amerikaanse nieuwslezer en verslaggever die optreedt als medepresentator van Fox & Friends First, gevestigd in New York City. In 2005 studeerde Mele af met een B.A. in kunst en communicatie aan de La Salle University in Philadelphia. Ze begon haar tijd op de show in 2017 nadat ze was gestegen ...

Khloé Kardashian (Model) Wiki, Bio, Leeftijd, Hoogte, Gewicht, Afmetingen, Echtgenoot, Nettowaarde, Feiten

Khloé Kardashian is een bekende Amerikaanse media-persoonlijkheid en socialite. Eerst prees ze het sterrendom toen ze met haar familie speelde in de reality-tv-serie Op de hoogte blijven van de Kardashians. Anders dan dit, heeft ze een enorme fan onder haar sociale media-persoonlijkheid. Stem af op bio en ontdek meer over Khloé …

Het verschil tussen Corny en Kitschy

Corny is saai en niet origineel, terwijl kitscherig de aard van kitsch heeft.

Het verschil tussen luchtontvochtiger en droger

Luchtontvochtiger is een apparaat om het vochtgehalte uit de lucht te verwijderen, terwijl een droger een huishoudelijk apparaat is dat het water uit kleding verwijdert door de verdamping te versnellen, meestal door warmte en een tuimelende beweging.

Mel B (Scary Spice) Wiki, Bio, Leeftijd, Hoogte, Gewicht, Zaken, Vriendje, Echtgenoot, Familie, Netto waarde, Feiten

De echte naam van Mel B is Melanie Janine Brown, een Amerikaans-Engelse popzangeres, songwriter, rapper, televisiepersoonlijkheid, actrice en auteur. Ze kreeg bekendheid voor de band 'Spice Girls' onder de artiestennaam Scary Spice. Ze streefde een solocarrière na voor de Spice Girls Reunion. Haar nummer I Want You Back is in kaart gebracht op ...

Het verschil tussen bisschop en kardinaal

Bisschop is een opzichter van gemeenten: ofwel een dergelijke opzichter, in het algemeen, ofwel (in oosterse orthodoxie, katholicisme, anglicanisme, enz.) Een ambtenaar in de kerkelijke hiërarchie (actief of nominaal) die een bisdom bestuurt, toezicht houdt op de priesters, diakenen, en eigendommen op zijn grondgebied. een soortgelijke ambtenaar of hogepriester in een andere religie. elke wachter, inspecteur of opzichter. de houder van de griekse of romeinse positie van, toezichthouder op de openbare uitkering van graan, enz. de leider van het festival van dwazen of st. Nicholas Day, terwijl kardinaal een van de ambtenaren is die door de paus in de, alleen rangschikken onder de en de, het speciale college vormen dat de paus kiest. (zie Wikipedia-artikel over katholieke kardinalen.).

Het verschil tussen Reptilian en Reptilious

Reptilian is van of heeft betrekking op de leden van de klasse Reptilia, terwijl Reptilious kruipt, kruipt.

Het verschil tussen overeenkomst en convenant

Overeenkomst is een afspraak tussen entiteiten om een ​​specifieke gedragslijn te volgen, terwijl een convenant een afspraak is om een ​​bepaald ding wel of niet te doen.

Het verschil tussen spraakzaamheid en spraakzaamheid

Spraakzaamheid is de staat of eigenschap van spraakzaamheid, terwijl spraakzaamheid spraakzaamheid is.

Jen Hatmaker (Reality Star) Wiki, Bio, Leeftijd, Hoogte, Gewicht, Echtgenoot, Kinderen, Familie, Nettowaarde, Feiten

Wie is Jen Hatmaker? Ze is een bekende Amerikaanse auteur, spreker, blogger, televisiepresentator en realityster. Ze staat bekend om het hosten van de HGTV-serie Your Big Family Renovation met haar man en vijf kinderen. Ze heeft een bestseller van de New York Times: For the Love. Stem af op bio en kom meer te weten over Jen …

Het verschil tussen echtscheiding en echtscheiding

Echtscheiding is de juridische ontbinding van een huwelijk, terwijl echtscheiding volledige onthechting of verdeeldheid is.

Het verschil tussen algebraïsch geheel getal en algebraïsch getal

Algebraïsch geheel getal is een reëel of complex getal (meer in het algemeen een element van een getalveld) dat een wortel is van een monisch polynoom waarvan de coëfficiënten gehele getallen zijn, terwijl het algebraïsche getal een complex getal is (meer in het algemeen een element van een getalveld) dat is een wortel van een polynoom waarvan de coëfficiënten gehele getallen zijn.

Het verschil tussen gedateerd en ouderwets

Gedateerd is gemarkeerd met een datum, terwijl ouderwets iets is, achterhaald of niet meer in de mode is.

Het verschil tussen Argot en Jargon

Argot is een geheime taal of conventionele straattaal die eigen is aan dieven, zwervers en vagebonden, terwijl jargon een technische terminologie is die uniek is voor een bepaald onderwerp.

Chanmi (AOA-lid) Leeftijd, profiel, wiki, bio, lengte, gewicht, vriend, nettowaarde en feiten

Kim Chan Mi beter bekend onder haar artiestennaam Chanmi. Ze staat bekend als de zangeres en actrice van de meidengroep van de Koreaanse band genaamd AOA (Ace of Angels - 에이오에이), die bestaat uit 5 leden genaamd Jimin, Yuna, Hyejeong, Seolhyun en Chanmi zelf. Chanmi maakte haar debuut als lid …

Het verschil tussen Cry en Yell

Huilen is het vergieten van tranen, terwijl schreeuwen een schreeuw is.

Het verschil tussen uitbreiding en groei

Uitbreiding is de handeling of het proces van uitbreiding, terwijl groei een toename in omvang, aantal, waarde of kracht is.

John Cena (Wrestler) Bio, Leeftijd, Hoogte, Gewicht, Lichaamsmaten, Vriendin, Echtgenoot, Netto waarde, Feiten

John Felix Anthony Cena Jr. is een Amerikaanse professionele worstelaar, acteur, rapper en televisiepresentator. Momenteel is hij getekend bij WWE, waar hij parttime worstelt. Hij is ook de huidige gastheer van Are You Smarter Than a Fifth Grader? op Nickelodeon en speelde ook in verschillende films. Naast al deze heeft hij…